Pravidla

Závodů se může zúčastnit každý cyklista.
Mladší 10-ti let pouze v doprovodu dospělé osoby.
Nevrácení startovního čísla po závodě je za polatek 50kč.
Cyklistická přilba je při všech závodech povinná!!! Závodník bez přilby nebude připuštěn na start. V případě porušení bude penalizován jednou minutou.
Závodník je povinen dbát na bezpečnost provozu a dodržovat pravidla silniční dopravy.
Start v závodě je na VLASTNÍ NEBEZPEČÍ, pořadatel nehradí výdaje spojené s újmou na zdraví, či materiálu.
Sraz závodníků je vždy nejpozději 15 minut před startem.
Do celkového pořadí se započítává 6 z 9 závodů.
Závodí se podle pravidel ČSC
V případě nejistého počasí info 737801620

Kategorie:

  • 2020 - 2011 děti D
  • 2010 - 2006 kadeti K
  • 2005 - 2000 junioři J
  • 1999 - 1985 muži I M1
  • 1984 - 1971 muži II M2
  • 1970 - veteráni V
  • 2010 - 2005 holky H
  • 2004 - starší - ženy Z
  • Open - příchozí (závodníci neregistrovaní v žádném cyklistickém klubu. Silniční, trekingová a horská kola dohromady)
  • 2020 - 2011 holčičky DH

KATEGORIE SILNICE ( m/otáčku
Žáci a žákyně mladší 5,84
Žáci a žákyně starší 6,17
Kadeti a kadetky 6,94
Junioři a juniorky 7,93

Vyhlášení vítězů v jednotlivých kategoriích proběhne na konci sezony, po odjetí všech závodů. Do celkového hodnocení se bude počítat 6 ze 9 závodů (tři nejhorší výsledky se škrtají!!). Minimální počet startů do celkového hodnocení 3.V případě větší účasti dívek v dětských kategoriích může dojít k jejich rozdělení na DH, KH a JH. Při účasti kategorie Open menší jak 6 závodníků může být sloučena s kategoriemi dle ročníků.